images1

یکی از فعالیتهای فناوری اطلاعات رسام پارس مشاوره های تخصصی فروش و بازاریابی است. مشاوره اختصاصی برای مجتمع های تجاری، مراکز خرید، شرکتهای خودروسازی و سایتهای اینترنتی از نمونه های موفق کاری این مجموعه است.

باور ما بر این است که فعالیتهای برندسازی می بایست بنگاه های تجاری را به فروش های بالاتر برساند. ما همواره بر این اعتقاد خود پایبند بوده ایم که ایده های خلاق در تجارت است که می تواند سهم بازاری بنگاه های تجاری را افزایش دهد و از این رو طی این سال ها همواره با پیشنهاد استراتژیهای خلاق فروش و بازاریابی در خدمت مشتریان خود بوده ایم.