David-Gale-Kevin-Spacey-is-a-popular-and-respected-university-professor-3اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند با قرار دادن رزومه و سوابق شغلی شان در وب سایت، به معرفی خود پرداخته و همچنین مقالات و فایل های آموزشی خود را با دانشجویان به اشتراک بگذارند.